Inici   Estils musicals   Autors   + Escoltats   Miscel·lània   Caràtules   en Català   Sello musical  
    < Ajuda >
Español fonoteca@uji.es Buscar      A

J

U

D

A
La Fonoteca en línia de la Biblioteca-Centre de Documentació de la Universitat Jaume I, es un nou servei que ve a substituir les cabines físiques que són necessaries per a poder accedir al material fonogràfic cedit per la Cadena Ser de Castelló a la Biblioteca de l'UJI i que inicialment conté al voltant de 72.000 obres (entre LPs, Singles, CDs,…).

El portal está format per sis estructures bàsiques accesibles per un menú de sis pestanyes localitzades a la capsalera de qualsevol pàgina.

Abans de començar a descriure cadascuna d'aquestes estructures, cal indicar que en qualsevol part del portal trobareu un cercador del contingut de la fonoteca. Està localitzat a la dreta de les pàgines, baix el menú principal i una vegada escrita la cadena de caracters a cercar, debeu elegir el tipus d'informació: "Autor", "Estil", "Àlbum", "Cançó" i "Any" i premar la tecla <return> o la lupeta qui hi apareix. Aleshores apareixerà una pàgina amb el resultat de la cerca.

1. Inici

Correspon a la pàgina inicial de la fonoteca on podem trobar cuatre seccions breus amb informació dinàmica:

 • Estils musicals: agrupació breu dels centenars d'estils musicals existents en la fonoteca
 • Autors: una llista resúmen de 42 autors generats aleatòriament en cada accés a aquesta pàgina
 • Més Escoltats: breu llistat dels 5 àlbums més escoltats i les 5 cançons més escoltatdes fins el moment donat.
 • Recents: breu llistat dels darrers 5 àlbums escoltats i les darreres 5 cançons escoltatdes en el moment donat.

2. Estils musicals

L'apartat d'estils musicals compta amb centenars d'estils existens en la fonoteca, agrupats en 3 seccions:

 • Estils/Gèneres: en aquesta secció es mostren els estils amb el nom comú. A la vegada, podem distinguir dos casos: estils que són enllaços directes al seu contingut i estils que tenen un enllaç amb el signe (+) que indica que aquest estil es subdivideix cronològicament i geogràficament.
 • Cronologia: aquesta secció mostra els estils agrupats per anys o franges d'anys. Dincs d'aquests podrem trobar subdivisions de noms comuns o geogràfiques.
 • Geografia: en aquesta darrera secció trobarem els diferents estils organitzats per geogràfiques: continentals, nacionals, autonómiques o locals. Com en els seccions germanes, trobarem subdivisions cap als noms comuns i cap a cronologies.

En aquest apartat, com en el següent d'autors, podrem trobar un "abecedari" que ens permetrà filtrar els noms dels diferents estils o autors per la lletra inicial corresponden a la sel·lecionada. L'opció de "Tots" ens permetrà tornar a llistar la totalitat de la informació corresponen.

3. Autors

En aquest apartat d'autors trobarem tota la música inclosa en la fonoteca agrupada de 3 formes diferents:

 • Autors personals: és l'opció per defecte a l'entrar i en la qual es mostren els autors que són persones físiques i no agrupacions. També podrem fer ús del "Abecedari", comentat anteriorment, per a filtrar els autors per la seua lletra inicial. Els noms dels autors són enllaços que accedeixen directament a l'obra completa de l'autor, disponible en aquesta fonoteca.
 • Grups musicals: en aquesta opció trobarem tots els autors que són grups o agrupacions musicals, amb l'opció de filtre alfabètic.
 • Cert�mens: per a finatlitzar aquest apartat d'autors, podrem trobar algunes edicions musicals publicades per diferents certàmens i festivals de música existents a tot arreu.

4. + Escoltats

Apartat on podrem trobar un resúm més extens dels àlbums més escoltats i també de les cançons més escoltades.
Al principi de cada nom hi apareix de color gris i entre parèntesis el número de vegades que s'ha accedit cadascun.

5. Miscel·lània

En aquest darrer apartat, podreu trobar varies utilitats per a divertir-se una mica amb el món de la música.

 • R�dios per estils generals (playlist aleatori):

  Aquesta utilitat ens permetrà simular la sintonia d'una ràdio, tematizada per els estils musicals més comuns.
  Al triar l'estil desitjat, el sistema generará automàticament i de manera aleatoria, una llista de 50 cançons classificades en eixe estil, amb la peculiaritat que aquesta llista es diferent per a cada usuari connectat i també diferent per cada vegada que accedim a aquesta pàgina.

 • Endevina, endevinalla ...:

  Per a comprovar el coneiximent del món de la música per part dels membres de la comunitat universitaria, el més "melómanos" tenen la possibilitat de esberinar quina canço s'està oint. Té tres camps bàsics d'informació a omplir. A vore si l'encertes...
    Escoltar
  Tenim tres accions diferents: Resoldre l'endivinalla
    Recarregar una nova cançó

 • Tema del dia:

  En aquesta utilitat el sistema tria automàticament, i de forma aleatoria dins de tots els estils musicals disponibles, està pensada per a tindre un referent a escoltar i comentar entre els companys totes les díes. També tenim l'opció d'accedir a l'àlbum al que pertany el tema.

 • Buscador de caràtules:

  Gràcies al "Amazon Web Services", hem implementat un buscador de caràtules sobre aquest servei web on donat el títol d'un disc i el nom de l'autor es possible trobar la caràtula original. El sistema intentarà trobar l'aproximació més fidel de la informació introduida en els camps del formulari, però en el cas que el resultat siga múltiple el sistema ens mostrarà un enllaç amb la frase "Búsqueda amb molts resultats, per a vore'ls prema ací" en qual ens conduirà a una pàgina on es llisten les caràtules i la informació asociada a la búsqueda realitzada. En el cas que la búsqueda trobe una caràtula que coincideixca amb la informació, la mostrarà en xicotet i es donarà la possibilitat de premar damunt aquesta imatge i vore-la amb més detall.

6. Caràtules

En aquesta darrera pestanya podrem trobar un buscador de caràtules implementat gràcies al "Amazon Web Services" comentat abans.

En la pàgina trobarem dos camps on podem introduir la informació a buscar: el primer correspon al títol del disc i el segon al nom de l'autor.
Es possible informar qualsevol dels dos per separat o tots dos junts. En el cas, per exemple, que sols informen el nom d'autor, el sistema traurà totes les caràtules disponibles d'aquest en el servidor de Amazon. Si la búsqueda resulta molt extensa, el sistema ens permetrà avançar i retrocedir per les diferents pàgines.

En cada caràtula que aparega en el llistat s'ha associat un enllaç cap al servidor de Amazon es dona la possibilitat d'adquirir qualsevol material.

 

 
L'accés a la informació d'aquest portal s'acull a les directives de la Societat General d'Autors (SGAE), segons llicència SGAERRDD/1/699/0606.