Inici   Estils musicals   Autors   + Escoltats   Miscel·lània   Caràtules   en Català   Sello musical  
    < Ajuda >
Español fonoteca@uji.es Buscar      

E
S
T
I
L
S

M
U
S
I
C
A
L
S

[  A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tots ]

Estils/GèneresCronologiaGeografia
 

Cine, teatre, BSO...

 Comèdies musicals, revistes, etc. infantils  Música en la publicitat (2)  Comèdies musicals, revistes, etc. (8)
 Intervius radiofònics  Teatre (4)  Televisió (2)
 Ràfegues radiofòniques  Humorisme musical  Musicals
Música publicitària (2)  Televisió, Música de  Impecables (Grup musical)
Programes radiofònics (2)  Sèries televisives (5)  Música per a televisió
 Cinema musical  Publicitat televisiva (2)  Música de televisió (5)
 Instruments musicals  Damned (Grup musical)  Avemaria (Música)
 Entrevistes  Música de radio  Radiodifusió (2)
Publicitat (2)  Comèdies musicals, revistes, etc (3) 
 Concursos televisius  Publicitat radiofònica (3) 
 
(*) Títols en procés de digitalització.

L'accés a la informació d'aquest portal s'acull a les directives de la Societat General d'Autors (SGAE), segons llicència SGAERRDD/1/699/0606.