Inici   Estils musicals   Autors   + Escoltats   Miscel·lània   Caràtules   en Català   Sello musical  
    < Ajuda >
Español fonoteca@uji.es Buscar      
Benvinguts i benvingudes a la Fonoteca en línia de la Biblioteca-Centre de Documentació de la Universitat Jaume I, des de la qual podreu accedir al fons de material discogràfic, en versió digital, cedit per Ràdio Castelló-Cadena Ser consistent en més de 76.000 discos (entre LP, singles, CD, etc.). Després d'aquesta primera donació de Ràdio Castelló-Cadena Ser, al llarg dels anys hem vingut signant convenis amb Ràdio Nacional d'Espanya, Onda Cero, Cadena Cope i a més el fons musical de l'antiga Escola de Magisteri de Castelló, per a incorporar nous fons sonors a la nostra Fonoteca.
Més informació sobre la Fonoteca UJI

E
S
T
I
L
S

M
U
S
I
C
A
L
S

Agrupació general dels estils musicals

Cançó espanyola Jazz
Cançons infantils Llatina
Cantautors Miscel·lània
Cine, teatre, BSO... Músiques del món
Clàssica Pop
Flamenc R & B
Folk/Country Rap/Hip-hop
Folklore Reggae
Folklore local Rock
Funk Soul/Blues
Instrumental Techno/Electrònica

(més estils musicals...)

A
U
T
O
R
S

Llistat de 42 autors aleatoris
Llegint de la base de dades...

M
É
S

E
S
C
O
L
T
A
T
S

Resum dels àlbums i els temes més escoltats
Llegint de la base de dades...

R
E
C
E
N
T
S
Àlbums i temes recentment escoltats
Llegint de la base de dades...
L'accés a la informació d'aquest portal s'acull a les directives de la Societat General d'Autors (SGAE), segons llicència SGAERRDD/1/699/0606.
”Queden reservats, en els termes previstos en la legislació sobre propietat intel·lectual, totsels drets dels propietaris de les obres, interpretacions o execucions artístiques, fonogrames, enregistraments audiovisuals i emissions de radiodifusió objecte d'aquesta transmissió.Excepte autorització, queden prohibides, sota les sancions previstes en la legislació civil i penal d'aplicació, la reproducció, distribució (per venda, lloguer, préstec, etc.), execució pública, radiodifusió i comunicació al públic, en totes les seues formes, d'aquesta transmissió i del seu contingut.”

”Esta activitat forma part del tractament que heu concentit en el inici de la vostra relació amb la universitat.Mes informació